+45 82 82 81 81

At drive forretning på tværs af landegrænser kræver omhyggelig planlægning. Uanset om du sælger eller køber varer eller ydelser, skal outsource produktion, indgå en licensaftale eller iværksætte andre tiltag, vil der være en masse udfordringer at identificere og tage stilling til.

Udfordringerne vil være af juridisk, forretningsmæssig og kulturel karakter – og de helt jordnære, praktiske ikke at forglemme.

Vores advokater har mange års erfaring i at rådgive om juraen i relation til international forretningsvirksomhed og kan typisk også bidrage omkring det forretningsmæssige og de kulturelle forskelle.

Vi rådgiver om

 • risikostyring
 • beskyttelse af immaterialrettigheder
 • konkurrenceretlige problemer
 • databeskyttelsesregler
 • antibestikkelses- og antikorruptionsregler
 • e-handel og fjernsalg
 • forbrugerbeskyttelse
 • ansættelsesretlige problemstillinger på tværs af landegrænser
 • immigrationsudfordringer
 • import- og eksportafgifter
 • kontrakter
 • produktansvar
 • salgs- og leveringsbetingelser
 • lovvalg og værneting i forbindelse med konfliktløsning
 • … og mange andre emner vedrørende internationale forretningsforhold

Vi har et stort og tæt netværk af advokater i mange lande kloden rundt, som vi samarbejder med, når lokal bistand er nødvendig.