+45 82 82 81 81

Overvejer din virksomhed at gå ind på et fremmed marked, bistår vi gerne hele vejen fra den første spæde tanke – og gerne sammen med den samarbejdspartner, vi sikkert har det pågældende sted. Ikke bare med de juridiske, men også med de forretningsmæssige og erhvervskulturelle udfordringer. 

  • Skal du klare det hele fra Danmark – og skal du ansætte en sælger eller skal du arbejde med en agent eller en distributør?
  • Eller skal du oprette en filial eller et selvstændigt selskab i pågældende land? Indgå i et joint venture? Eller måske ligefrem overtage en bestående virksomhed i landet?
  • Hvilken virksomhedsform skal du vælge – og dansk eller lokal?
  • Hvor I landet skal du i givet fald etablere virksomheden? Det sted, der set fra Danmark er oplagt, er måske ikke det bedste.
  • Skal du ansætte danske og/eller lokale medarbejdere? Gælder danske eller lokale ansættelsesretlige regler? Regelsættene kan være særdeles forskellige.
  • Og hvad er udfordringerne i øvrigt? - Hæfter du personligt? Er der skatte- og afgiftspligt i Danmark og/eller lokalt? Og hvad med bureaukratiske forhindringer?

Når du har etableret dig på markedet, hjælper vi dig med dagligdagens juridiske udfordringer.