+45 82 82 81 81

Hvad enten du flytter til eller fra Danmark, er der mange ting, der skal overvejes - også af juridisk karakter. Det gælder uanset om der er tale om en permanent eller midlertidig flytning, og uanset om du skal arbejde i landet eller ej.

Vores advokater har den fornødne erfaring i at rådgive dig.

Vi er klar til at bistå med juridiske og praktiske råd - uanset om det gælder ansættelsesforhold, leje af bolig, testamente, indgåelse af ægteskab eller andre af privatlivets forhold.

Arbejdsområder

 

 • Ansættelsesret
 • Arv
 • Byggeret
 • Børn
 • Databeskyttelse
 • Dødsboer
 • E-handel
 • Entrepriseret
 • Erstatning
 • Familieret
 • Fast ejendoms regulering
 • Foreninger
 • Forsikring
 • Forældreansvar
 • Internationale retsforhold
 • Køb og salg af bolig
 • Lejeret
 • Planlovgivning
 • Persondatabeskyttelse
 • Personret (umyndige mv.)
 • Personskade
 • Produktansvar
 • Retssager
 • Rådgiveransvar
 • Samvær
 • Testamenter
 • Tvangsfjernelse