+45 82 82 81 81

Det kræver grundig planlægning, hvis man som virksomhed vil arbejde hen over landegrænserne – og gøre det professionelt og med succes. Det gælder uanset, om vil sælge eller købe varer eller ydelser, om man vil outsource produktion, vil indgå en licensaftale eller vil etablere sig i udlandet.

En meget vigtig del af forarbejdet, inden man påbegynder grænseoverskridende forretningsvirksomhed af blot et vist omfang er at få fuld klarhed over såvel juridiske som kulturelle spilleregler.

Vores advokater har mange års erfaring i at rådgive om international forretningsvirksomhed.

Arbejdsområder

 

 • Ansættelsesret
 • Bestyrelsesarbejde
 • Databeskyttelse
 • E-handel
 • Ejendomsadministration
 • Ejendomsprojekter
 • Entrepriseret
 • Erhvervsejendomme
 • Erstatning
 • Finansiering
 • Fonde
 • Foreninger
 • Forsikring
 • Forvaltningsret
 • Franchise
 • Inkasso
 • Internationale retsforhold
 • Internetret
 • IT-ret
 • Konkurrenceret
 • Konkurs
 • Kontrakter
 • Leasing
 • Lejeret
 • Likvidation
 • Markedsret
 • Ophavsret
 • Persondatabeskyttelse
 • Planlovgivning
 • Produktansvar
 • Rekonstruktion
 • Retssager
 • Rådgiveransvar
 • Selskabsret
 • Turisme og feriehuse
 • Tvangsauktion
 • Udbudsret
 • Udlejningsejendomme
 • Varemærker
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Virksomhedsstrategi, -udvikling og -ledelse
 • Voldgift