+45 82 82 81 81

Vi er klar ...

Persondataforordningen er den største ændring i reguleringen af persondatabeskyttelse i mange år. Persondataforordningen er lavet med henblik på at udskifte eksisterende persondatabeskyttelses­regler og skabe en tidssvarende tilgang til persondatabeskyttelse, mens der samtidig skabes en harmonisering af persondatabeskyttelsesregler inden for EU.

Persondataforordningen medfører væsentlige ændringer til eksisterende regler, bl.a. en udvidelse af privatpersoners ret til, at kontrollere deres personoplysninger samt nye ansvarsforpligtelser for virksomheder og offentlige institutioner.

En anden væsentlig ændring er størrelsen af de bøder, som kan blive pålagt virksomheder og offentlige institutioner, hvis de ikke formår at følge de nye regler. Der er to forskellige niveauer af bøder, der kan udstedes:

·         Op til EUR 10 mio., eller 2% af den årlige globale omsætning, alt efter hvilken er højst.

·         Op til EUR 20 mio., eller 4% af den årlige globale omsætning, alt efter hvilken er højst.

Bødens niveau afhænger af hvilken specifik artikel i Persondataforordningen, der er overtrådt. Overtrædelser af en virksomheds forpligtelser, f.eks. i tilfælde af et datasikkerhedsbrud, vil medføre en bøde på det lave niveau. På den anden side vil overtrædelser i forhold til en privatpersons rettigheder medføre en bøde på det høje niveau.

Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Virksomheder og offentlige institutioner skal på denne dag kunne vise, at de handler i overensstemmelse med de nye regler.

Vores advokater er erfarne i at rådgive klienter med de udfordringer der opstår, når man skal handle i overensstemmelse med Persondataforordningen. Vi forstår vigtigheden af praktisk, resultat­orienteret rådgivning, og vi stræber efter at bidrage til vores klienters succes ved at hjælpe med at navigere gennem de komplekse problemstillinger, som Persondataforordningen medfører.

Vi bistår gerne med forberedelserne til Persondataforordningen og løsningen af løbende persondatabeskyttelsesproblematikker.

Vi har et bredt netværk af advokater i andre lande. Dette netværk betyder, at vi er godt rustet til at rådgive og bistå med lokal bistand i andre lande.